Blynyddoedd 5 a 6 / Years 5 & 6

Dylai fod pob plentyn Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6 wedi derbyn llythyr pwysig i ddod adref o’r ysgol heddiw. Os nad ydych chi wedi derbyn y llythyr, neu eisiau holi unrhywbeth am gynnwys y llythyr, anfonwch e-bost i’r cyfeiriad:

[email protected]

Mae angen i’r disgyblion ddod i’r ysgol mewn gwisg ysgol yfory a nid dillad addysg gorfforol. Mae’n syniad gwisgo côt gynnes yn ogystal.

Diolch yn fawr.

Every Year 5 and Year 6 pupil should have received an important letter to come home from school today. If you have not received the letter, or would like to inquire about the content of the letter, please email:

[email protected]

Pupils need to come to school in school uniform tomorrow and not PE clothing. It’s a good idea to bring a warm coat to school too.


Thank you very much.