Blwyddyn 5 a 6 – Gwersi Addysg Gorfforol / P.E. Lessons

Gofynnwn i blant Blwyddyn 5 a 6 ddod i’r ysgol yn eu gwisg Addysg Gorfforol ar ddydd Iau ar gyfer y wers.

Am yr hanner tymor yma yn unig – plant Blwyddyn 5 i ddod yn eu gwisg ar ddydd Llun hefyd (gan fod Blwyddyn 6 yn mynd i nofio)

Ni fydd angen dod â dillad i newid, bydd y plant yn aros yn eu dillad Addysg Gorfforol drwy’r dydd.

Bydd angen gwisgo:-

• Siorts, trowsus chwaraeon neu leggings du
• Crys-T gwyn neu grys polo’r ysgol
• Siwmper ysgol
• Trainers

We would like the children in Year 5 & 6 to come to school in their PE kit every Thursday.

For this half term only – Year 5 children to wear their kit on a Monday also (as Year 6 are going for swimming lessons)

The children won’t need to bring a change of clothing as they will wear their PE kit all day.

They will need:-

• Black shorts, sports trousers or leggings
• White T-shirt or school polo-shirt
• School jumper
• Trainers

Diolch yn fawr / Thank you