Blwyddyn 5 a 6 – Gwersi Addysg Gorfforol / P.E. Lessons

Bydd disgyblion Blwyddyn 5 a 6 yn cael gwers Addysg Gorfforol ar ddydd Gwener yr hanner tymor yma.  Bydd angen iddynt wisgo dillad Addysg Gorfforol i ddod i’r ysgol ar ddydd Gwener os gwelwch yn dda.

Bydd angen gwisgo:-

  • Siorts, trowsus chwaraeon neu leggings du
  • Crys-T gwyn neu grys polo’r ysgol
  • Siwmper ysgol
  • Trainers

Year 5 and 6 pupils will be having a P.E. lesson on a Friday this half term.  They will need to come to school in their P.E. kit on a Friday please.

They will need to wear:-

  • Shorts, joggers or black leggings
  • White t-shirt or school polo shirt
  • School jumper
  • Trainers

Diolch/Thank you