Blwyddyn 5 a 6 – Gwersi Addysg Gorfforol / P.E. Lessons

Hoffwn eich atgoffa bod angen i blant Blwyddyn 5 a 6 ddod i’r ysgol yn eu gwisg Addysg Gorfforol ar ddydd Mercher ar gyfer y wers.

Bydd angen gwisgo:-

  • Siorts, trowsus chwaraeon neu leggings du
  • Crys-T gwyn neu grys polo’r ysgol
  • Siwmper ysgol
  • Trainers

Ni fydd angen dod â dillad i newid, bydd y plant yn aros yn eu dillad Addysg Gorfforol drwy’r dydd.

 

We would like to remind you that the children in Year 5 and 6 need to come to school in their P.E. kit every Wednesday.

They will need:-

  • Black shorts, sports trousers or leggings
  • White T-shirt or school polo shirt
  • School jumper
  • Trainers

The children won’t need to bring a change of clothing as they will wear their P.E. kit all day

 

Diolch yn fawr / Thank you