Blwyddyn 5 a 6

Dim ond nodyn sydyn i atgoffa am ein diwrnod hwyl yfory. Cofiwch y cewch wisgo dillad eich hunain a cofiwch eich dillad nofio! 
Just a quick reminder about our fun day tomorrow. You are welcome to wear your own clothes, and please remember your swimming kit.