Blwyddyn 5 + 6 / Year 5 + 6

Gan fod y plant yn cael gwisgo siwmper Nadolig/dillad eu hunain yfory, bydd y wers Addysg Gorfforol yn symud i ddydd Gwener.  A wnewch chi sicrhau felly bod y plant yn dod i’r ysgol dydd Gwener yn eu dillad Addysg Gorfforol os gwelwch yn dda.  Diolch.

Because the children can come to school tomorrow wearing their Christmas jumper/own clothes, the P.E. lesson will be moving to Friday.  Therefore, please could you ensure that the children come to school on Friday in their P.E. clothes.  Thank you.