Blwyddyn 5 + 6 – Pêl-droed a Phêl-rwyd / Football and Netball

Mi fydd ymarferion pêl-rwyd a phêl-droed yn ailgychwyn ar gyfer bechgyn a merched Blwyddyn 5 a 6 bob yn ail wythnos ar ddydd Iau o 3:30 – 4:30, gyda phêl-droed yn cychwyn dydd Iau yma, Chwefror 22ain.

Netball and football practice will restart for Year 5 and 6 boys and girls every other week on a Thursday from 3:30 – 4:30, with football practice starting this Thursday, February 22nd.