Blwyddyn 5 + 6 – Pêl-droed a Pêl-rwyd / Football and Netball

Mi fydd ymarferion pêl-rwyd a pêl-droed yn ailgychwyn ar gyfer bechgyn a merched Blwyddyn 5 a 6 bob yn ail wythnos ar ddydd Iau ar y dyddiadau canlynol:-

Pêl-droed   –   Medi 28,  Hydref 12,  Tachwedd 9, 23,  Rhagfyr 7

Pêl-rwyd    –    Hydref 5, 19, Tachwedd 16, 30, Rhagfyr 14

Football and netball practice will restart for Year 5 and 6 boys and girls every other week on a Thursday on the following dates:-

Football   –   September 28,  October 12,  November 9, 23,  December 7

Netball    –   October 5, 19,  November 16, 30,  December 14