Blwyddyn 3 a 4

A wnewch chi yrru bag (e.e. bag plastig siopa) efo’ch plentyn i’r ysgol yfory i gario pethau Nadolig adref. Rhowch enw eich plentyn ar y bag ogydd

Could you please send a bag (i.e plastic bag) with your child to school tomorrow to bring home their Christmas work. Please put your child’s name on the bag.