Blwyddyn 3 a 4 – Ymarfer Corff / P.E. Lessons

Gwersi Addysg Gorfforol / P E Lessons

 

Gofynnwn i blant Blwyddyn 3 a 4 ddod i’r ysgol yn eu gwisg Addysg Gorfforol ar y diwrnodau canlynol:-

Gwenllïan     –          Dydd Mercher

Glyndŵr        –           Dydd Iau

Llywelyn       –           Dydd Iau

Ni fydd angen dod â dillad i newid, bydd y plant yn aros yn eu dillad Addysg Gorfforol drwy’r dydd.

Bydd angen gwisgo:-

  • Siorts, trowsus chwaraeon neu leggings du
  • Crys-T gwyn neu grys polo’r ysgol
  • Siwmper ysgol
  • Trainers

 

We would like the children in Year 3 & 4 to come to school in their PE kit on the following days:-

 Gwenllïan     –           Wednesday

 Glyndŵr       –           Thursday

 Llywelyn       –           Thursday

 The children won’t need to bring a change of clothing as they will wear their PE kit all day.

 They will need:-

 Black shorts, sports trousers or leggings

  • White T-shirt or school polo-shirt
  • School jumper
  • Trainers

 

 Diolch yn fawr / Thank you