Blwyddyn 3 a 4 – Ymarfer Corff / P.E. Lessons

Gwersi Addysg Gorfforol / P.E. Lessons

Gofynnwn i blant Blwyddyn 3 a 4 ddod i’r ysgol yn eu gwisg Addysg Gorfforol ar y diwrnodau canlynol:-

Glyndwr – Dydd Mawrth

Llywelyn – Dydd Iau  (bydd dosbarth Llywelyn yn cael gwersi gymnasteg yn Queensway ar ddydd Iau – manylion i ddilyn)

We would like the children in Year 3 and 4 to come to school in their P.E. kit on the following days:-

Glyndwr – Tuesday

Llywelyn – Thursday  (Llywelyn class will be having gymnastic lessons in Queensway on a Thursday – details to follow)

Diolch yn fawr / Thank you