Blwyddyn 3 a 4 – Ymarfer Corff / P.E. Lessons

Gwersi Addysg Gorfforol / P.E. Lessons

Gofynnwn i blant Blwyddyn 3 a 4 ddod i’r ysgol yn eu gwisg Addysg Gorfforol ar y diwrnodau canlynol:-

Gwenllian – Dydd Llun

Glyndwr – Dydd Mawrth

Llywelyn – Dydd Gwener

We would like the children in Year 3 and 4 to come to school in their P.E. kit on the following days:-

Gwenllian – Monday

Glyndwr – Tuesday

Llywelyn – Friday

Diolch yn fawr / Thank you