Blwyddyn 3 a 4 – Ymarfer Corff / P.E. Lessons

Gwersi Addysg Gorfforol / P.E. Lessons

Gofynnwn i blant Blwyddyn 3 a 4 ddod i’r ysgol yn eu gwisg Addysg Gorfforol ar y diwrnodau canlynol:-

Gwenllian – Dydd Mawrth a Dydd Gwener

Glyndwr – Dydd Mercher a Dydd Gwener

Llywelyn – Dydd Iau a Dydd Gwener

(Bydd bechgyn Blwyddyn 4 yn nofio ar ddydd Gwener)

We would like the children in Year 3 & 4 to come to school in their P.E. kit on the following days:-

Gwenllian – Tuesday and Friday

Glyndwr – Wednesday and Friday

Llywelyn – Thursday and Friday

(Year 4 boys will be going swimming on a Friday)

Diolch yn fawr / Thank you