Blwyddyn 3 a 4 / Years 3 and 4

Nodyn i atgoffa rhieni a gwarchodwyr Bl 3 a 4 fod angen i’r plant ddod a lluniau o aelodau eu teulu nol yn y bagiau brown yfory gyda enw a dyddiad geni y bobl sydd yn y lluniau. Bydd y plant yn defnyddio’r lluniau ar gyfer gweithgareddau yn y dosbarth wythnos yma. Roedd y llythyr gwreiddiol am hyn efo’r bagiau brown ddaeth adref cyn y Nadolig.

A short reminder for Years 3 and 4 parents and carers that the children need to bring family photos with them to school tomorrow in the brown bag provided. Could you please ensure that the name and date of birth of the persons in the photos are included as well. The children will be doing activities in class this week using the photos and information. The original letter about this was with the brown bag that came home before Christmas.

Diolch yn fawr / Thank you