Blwyddyn 3 a 4 / Years 3 and 4

Nodyn i rieni Bl 3 a 4 – mae’r disgyblion wedi cael eu dal mewn glaw trwm wrth gerdded yn ol o’r Sleepy Panda ar ol cinio ac yn wlyb iawn, os ydech am ddod i’w nol yn gynnar o’r ysgol heddiw, mae croeso i chi wneud hynny. Mae’r rhai sy’n aros i ProSkill Soccer yn wedi newid i’w dillad pel droed sych.

FAO Years 3 and 4 parents – the pupils have been caught in heavy rain on their way back from the Sleepy Panda restaurant after lunch and are wet – if you’d like to come and pick them up earlier today, you’re welcome to do so. The ones staying for ProSkill Soccer have changed into their dry football kit.