Blwyddyn 3 a 4 / Years 3 and 4

I sylw rhieni a gwarchodwyr Bl 3 a 4 / FAO of Years 3 and 4 parents and carers
A wnewch chi sicrhau fod gan eich plentyn got heddiw gan fod Blynyddoedd 3 a 4 yn mynd i fod yn cerdded i Amgueddfa Wrecsam.
Could you please ensure that your child has a coat today as Years 3 and 4 will be walking to the Wrexham Museum.