Blwyddyn 3 a 4 / Years 3 and 4

Gweler isod gopi digidol o’r daflen ddaeth adref efo’r plant ddoe am ddod i ddiwedd stori “Rownd y Byd yn y Ras Falwnau Orau Erioed.” Nodwch os gwelwch yn dda mai dydd Llun nesaf, Hydref 24ain y mae’r parti, nid Tachwedd 24ain fel oedd ar y daflen. Ymddiheuriadau am y camgymeriad ar y daflen.

Please see below a digital copy of the flyer that came home with the children yesterday about coming to the end of the “Rownd y Byd yn y Ras Falwnau Orau Erioed” story. Please note that the party is this coming Monday, October 24th, not November 24th as was on the flyer. Apologies for this oversight on the original flyer.