Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 and 4

Neges sydyn i atgoffa’r plant fod angen gwasgu y botwm ‘Turn In’ i yrru’r gwaith at yr athrawon ar ol ei gwblhau yn ‘Assignments’ o fewn Microsoft Teams.

Just a note to remind the children to press the ‘Turn In’ button in Assignments within Microsoft Teams to ensure that any completed work is sent to the teachers.