Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 and 4

Fe fydd disgyblion Bl 3 a 4 yn gwneud gwaith efo paent yfory; gwerthfawrogem pe baech yn gyrru hen dop i mewn efo nhw mewn bag i wneud y gwaith yma rhag ofn iddynt gael paent ar eu dillad.

Years 3 and 4 will be doing work with paint tomorrow; we’d appreciate if you could send in an old top in a bag with the children to do this work in case they get paint on their clothes.