Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 + 4

Er gwybodaeth / For your information

Fel rhan o’u gwaith ‘ysbrydoli’ y tymor yma, mi fydd plant Blwyddyn 3 a 4 yn mynd i’r sinema yn Wrecsam i wylio’r ffilm ‘Minions’ ar ddydd Mercher, 22ain o Dachwedd.   Mae’r ymweliad yma yn ddi-dâl.

As part of their work on ‘inspire’ this term, Year 3 and 4 pupils will be going to the cinema in Wrexham to watch the film ‘Minions’ on Wednesday, 22nd November.  There is no charge for this visit.