Blwyddyn 1 a 2

Fel rhan o Wythos Cymru Cwl, mi fyddwn yn cynnal sesiwn gemau bwrdd fory, i annog y plant i sgwrsio’n Gymraeg. Mae croeso i’ch plentyn ddod a gem fwrdd addas i’r ysgol fory, Dydd Iau Mai 11eg, i chwarae gyda’u ffrindiau.
As a part of Wythnos Cymru Cwl, we will be having a games session tomorrow to encourage the children to converse in Welsh. Your child is welcome to bring a suitable board game to school tomorrow, Thursday May 11th, for them to play with their friends.