Blwyddyn 1 a 2 – Ymweliad a’r amgueddfa / Years 1 and 2 – Visit to the museum

I gydfynd a’n gwaith ar Gwpan y Byd ac i gefnogi Cymru, mi fydd plant Blwyddyn 1 a 2 yn cerdded i’r amgueddfa yn Wrecsam ar Ddydd Llun, Tachwedd 21ain i weld yr arddangosfa bel droed a’r het fwced enwog. Os gwelwch yn dda a wnewch chi sicrhau fod eich plentyn yn gwisgo dillad addas ar gyfer y tywydd ar y diwrnod.

To support our work on The World Cup and to show our support for Wales, Year 1 and 2 children will be walking to the museum in Wrexham on Monday, November 21st to see the football exhibition and the famous bucket hat. Please make sure your child is wearing suitable clothing for the weather on the day.