Blwyddyn 1 a 2 – Ymarfer Corff / P.E. Lessons

Gwersi Addysg Gorfforol / P.E. Lessons

Gofynnwn i blant Blwyddyn 1 a 2 ddod i’r ysgol yn eu gwisg Addysg Gorfforol ar y diwrnodau canlynol:-

Gwenfro     –     Dydd Mawrth

Clwyd a Dyfrdwy   –   Dydd Iau (gymnasteg yn Queensway)

We would like the children in Year 1 and 2 to come to school in their P.E. kit on the following days:-

Gwenfro     –     Tuesday

Clwyd and Dyfrdwy  –  Thursday (gymnastics at Queensway)

Diolch yn fawr / Thank you