Blwyddyn 1 a 2 / Yers 1 and 2

Ymarfer Corff – P.E
Y Dyddiadau ar gyfer gwersi ymarfer corff am yr hanner tymor yma ydy: The dates for P.E lessons this half term are:
Dyfrdwy – 28/4, 2/5, 15/5, 26/5 Clwyd – 27/4, 4/5, 19/5, 22/5 Gwnefro – Gymnasteg bob Dydd Iau / Gymnastics every Thursday