Blwyddyn 1 a 2 / Years 1 and 2 – Addysg Gorfforol/P.E. – 17.6.24

Hoffem i Flwyddyn 1 a 2 ddod i’r ysgol yn eu gwisg addysg gorfforol Dydd Llun nesaf, 17.6.24 os gwelwch yn dda.

Please could Years 1 and 2 come to school in their P.E. kit next Monday, 17.6.24.

Diolch / Thank you