Blwyddyn 1 a 2 / Year 1 and 2

Mae Blwyddyn 1 a 2 yn cynnal ymchwiliad ar sut i ofalu am gwningod, mewn gobaith o fabwysiadu dwy gwningen i’r ysgol.  Fel rhan o’r prosiect, rydym yn edrych ar yr adnoddau sydd angen arnom.  Os oes gennych unrhyw adnoddau cwningen sydd ddim o ddefnydd i chi a hoffech gyfrannu i’r ysgol, byddwn yn ddiolchgar iawn.

Years 1 and 2 are carrying out an enquiry project on how to care for rabbits, in the hope of adopting two rabbits for the school.  As part of this project, we are looking at what resources we will need.  If you have any rabbit items that you no longer want and would like to donate to the school, we would be very grateful.