Blwyddyn 1 a 2 / Year 1 and 2

Rydym yn edrych ymlaen i fynd ar ein ymweliad i Gastell y Waun fory, Dydd Gwener Mawrth y 3ydd.

  • Bydd angen i’ch plentyn wisgo gwisg ysgol, gyda esgidiau addas a cot.
  • Cofiwch archebu cinio drwy ‘ParentPay’ os hoffech i’ch plentyn gael pecyn cinio gan yr ysgol.
  • Hefyd, bydd eich plentyn angen bag maent yn gallu cario ar eu cefn.

 

We are looking forward to our visit to Chirk Castle tomorrow, Friday March 3rd.

  • Your child will need to wear their school uniform, sensible shoes and a coat.
  • Remember to order your lunch through ‘ParentPay’ if you would like your child to have a packed lunch from the school.
  • Also, your child will need a bag that they can carry on their back.