Blwyddyn 1 a 2 / Year 1 and 2

Wythnos yma:

Dydd Mawrth – Ni fydd Dosbarth Dyfrdwy angen dod i’r ysgol yn eu dillad ymarfer corff ar Ddydd Mawrth am y 5 wythnos nesaf oherwydd sesiynau Gymnasteg ar Ddydd Iau.

Dydd Mercher – Dydd Gwyl Dewi, dewch i’r ysgol yn gwisgo dillad ‘Cymru’.  (Does dim angen i Ddosbarth Gwenfro ddod yn eu dillad ymarfer corff heddiw)

Dydd Iau – Ni fyddwn yn gwisgo fyny ar gyfer diwrnod y llyfr, plis sicrhewch fod bag darllen eich plentyn yn yr ysgol ar gyfer gweithgareddau darllen.  Dosbarthiadau Dyfrdwy a Clwyd i ddod i’r ysgol yn eu dillad ymarfer corff ar gyfer sesiwn gymnasteg.

Dydd Gwener – Trip i Gastell y Waun, bydd angen gwisgo gwisg ysgol, esgidiau addas, cot a bag i gario cinio ar eich cefn, mae’n bosib fydd angen i ni gario ein bagiau drwy’r dydd.

 

This week:

Tuesday – Dyfrdwy class will not need to come to school in their P.E. clothes on a Tuesday for the next 5 weeks as they are having Gymnastics sessions on a Thursday.

Wednesday – St David’s Day, come to school wearing clothing to do with ‘Wales’.  (There is no need for Gwenfro class to come to school in their P.E. clothes today)

Thursday – We will not be dressing up for book day, please ensure that your child’s book bag is in school for reading activities.  Dyfrdwy and Clwyd classes are to come to school in their P.E. clothes for their gymnastics session.

Friday – Trip to Chirk Castle, the children will need to wear their school uniform, suitable footwear, coat and a bag to carry their dinner on their back, it is possible that they will need to carry their bags all day.