Blwyddyn 1 & 2 / Year 1 & 2

Er gwybodaeth

Mi fydd plant dosbarthiadau Blwyddyn 1 a 2 yn mynd i’r Jambori yn Y Stiwt, Rhos prynhawn yfory o 1:30 – 2:30.

For your information

The children in Year 1 and 2 will be going to the Jamboree in the Stiwt, Rhos tomorrow afternoon from 1:30 – 2:30.