Bl.5 a Bl.6 – Gymnasteg / Yr.5 and Yr.6 – Gymnastics

Yn ystod yr hanner tymor yma, bydd plant Blwyddyn 5 a 6 yn cael gwers gymnasteg ar fore dydd Iau ar y dyddiadau canlynol:-

During this half term the children in Year 5 and 6 will be having a gymnastics lesson on a Thursday morning on the following dates:-

Clychau Gresffordd – 8.6.23 & 15.6.23

Coed Ywen Owrtyn – 22.6.23 & 29.6.23

Clochdy San Silyn – 6.7.23 & 13.7.23

Os gwelwch yn dda, a wnewch chi wisgo eich plant mewn siorts du a chrys t gwyn gyda throwsus loncian a siwmper ysgol i ddod i’r ysgol ar ddydd Iau.

Please could you dress your child in black shorts and white t-shirt with joggers and  their school sweatshirt to come to school on a Thursday. 

Diolch / Thank you