Bl. 5 a 6 – Ymweliad Addysgol â Jodrell Bank Educational Visit

Cofiwch fod angen i ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6 fod yn yr ysgol erbyn 8:20am yn y bore. Bydd y disgyblion yn ôl yn yr ysgol oddeutu 4:00pm.

Please remember, Years 5 and 6 pupils need to be in school by 8:20am in the morning. The bus will return to school at around 4:00pm.

Diolch/Thanks.