Bl.5 a 6 – Ymarfer Pêl-rwyd / Yr.5 + 6 – Netball Practice

Mi fydd ymarferion pêl-rwyd yn ailgychwyn ar nos Lun wythnos nesaf, 22.1.24 o 3:30 – 4:30 ar gyfer merched a bechgyn Blwyddyn 5 a 6.

Netball practice will restart next Monday, 22.1.24 from 3:30 – 4:30 for Year 5 and 6 girls and boys.

Diolch / Thank you