Bl 5 a 6 – Ymarfer pel rwyd ychwanegol / Years 5 and 6 Extra netball practice

Bydd yna ymarfer pel rwyd ychwanegol i Bl 5 a 6, ar ol ysgol dydd Llun, Medi 26ain.

There will be an extra netball practice for Years 5 and 6 after school this coming Monday, September 26th.