Bl.5 a 6 – Ymarfer Pêl-droed / Yr.5 + 6 Football Practice

Mi fydd ymarferion pêl-droed yn ailgychwyn dydd Iau yma, 25.1.24 o 3:30 – 4:30 ar gyfer merched a bechgyn Blwyddyn 5 a 6.

Football practice will restart this Thursday, 25.1.24 from 3:30 – 4:30 for Year 5 and 6 girls and boys.