Bl 5 a 6 – Archebu pecyn bwyd / Years 5 and 6 – ordering packed lunch

Nodyn i atgoffa rhieni Bl 5 a 6 – os hoffech pecyn bwyd o’r gegin ar gyfer yr ymweliad i Xplore dydd Llun, mae’n rhaid ei archebu drwy ParentPay erbyn yfory.

A note to remind Years 5 and 6  parents – if you need a packed lunch from the school kitchen for your child to take on the visit to Xplore on Monday, it must be ordered through ParentPay by tomorrow.

https://ysgolplascoch.cymru/at-sylw-blwyddyn-5-a-6-for-attention-of-year-5-and-6-2/