Bl.3,4,5 a 6/ Year 3,4,5 and 6 – Gemau Bwrdd/Board Games

Mae croeso i’r disgyblion ddod a gemau bwrdd i’r ysgol yfory. Plis sicrhewch bod y gemau wedi’u labelu yn glir. Dim byd trydanol os gwelwch yn dda. Hoffwn hefyd i’r plant ddod a bag plastig gyda nhw er mwyn dod a’u gwaith adref. 
The pupils are welcome to bring board games that are labelled to school tomorrow. Nothing electrical please. We would also ask them to bring a spare carrier bag  in order to bring their work home with them.

Llawer o ddiolch/Many thanks.