Bl.3+4 – Trip i Crocky Trail / Yr.3+4 – Trip to Crocky Trail 11.7.23

Nodyn Atgoffa / Reminder

Os ydych yn awyddus i’ch plentyn fynd ar y trip uchod, cofiwch fod rhaid talu amdano drwy ParentPay erbyn Dydd Gwener, Mehefin 23ain os gwelwch yn dda.  Nid yw’r ymweliad yn un addysgol felly ni fydd cyfraniad gwirfoddol yn berthnasol – rhaid talu os am fynychu.

If you would like your child to go on the above trip, please remember that you must pay through ParentPay by Friday, June 23rd.  The trip is not an educational visit, therefore voluntary contribution is not applicable – so payment is required if you wish your child to go.

Diolch / Thank you

Bl.3 a 4 – ymweliad i Crocky Trail 11.7.23