Bl.3 a 4 / Yr.3 + 4 – Nodyn atgoffa / Reminder

Cofiwch am yr arddangosfa gelf prynhawn heddiw – mae croeso i deuluoedd Bl.3 a 4 ddod i’r Oriel (gweler isod)

Don’t forget about the art exhibition this afternoon – Yr.3 + 4 families are welcome to visit the Gallery (see below)