Bl 3 a 4 / Years 3 and 4

Yfory (dydd Mercher) mae disgyblion dosbarth Gwenllian i ddod i’r ysgol yn eu gwisg ysgol arferol, nid gwisg ymarfer corff os gwelwch yn dda.

Gwisg ysgol hefyd dydd Iau i ddosbarthiadau Llywelyn a Glyndwr, nid dillad Addysg Gorfforol.

 

Gwenllian class are to wear usual school uniform tomorrow (Wednesday), not PE kit.

School uniform instead of PE kit for Llywelyn and Glyndwr classes on Thursday as well please.