Bl.1+2 – Trip i Bewilderwood / Yr.1+2 – Trip to Bewilderwood 19.7.23

Nodyn Atgoffa / Reminder

Os ydych yn awyddus i’ch plentyn fynd ar y trip uchod, cofiwch rhaid talu amdano drwy ParentPay erbyn Dydd Gwener, Mehefin 30ain os gwelwch yn dda.  Nid yw’r ymweliad yn un addysgol felly ni fydd cyfraniad gwirfoddol yn berthnasol – rhaid talu os am fynychu.

Pwysig – mae’r gogyddes angen gwybod o flaen llaw faint o becynnau cinio i’w paratoi, felly os ydych eisiau archebu pecyn cinio o’r ysgol mae angen i chi yrru’r atodiad i’r ysgol cyn Mehefin 14eg os gwelwch yn dda.

If you would like your child to go on the above trip, please remember that you must pay through ParentPay by Friday, June 30th.  The trip is not an educational visit, therefore voluntary contribution is not applicable – so payment is required if you wish your child to go.

Important – the cook needs to know in advance how many packed lunches to prepare, therefore if you wish to order a packed lunch from school you will need to return the slip no later than June 14th please.

Bl 1 a 2 i Bewilderwood 19.7.23