Bl.1 a 2 – Ymweliad i Gastell y Waun / Year 1 & 2 – Trip to Chirk Castle

Gweler y llythyr

Please see attached letter

Llythyr trip Chirk