Bare Blasu Ysgol Morgan Llwyd Taster Morning (Bl.5)

Dydd Mawrth, y 10fed o Fawrth bydd pawb o Flwyddyn 5 yn mynd i Ysgol Morgan Llwyd am y bore i flasu rhai o weithgareddau chwaraeon yn yr adran Addysg Gorfforol.
Byddwn yn gadael o’r ysgol tua 09:15 ac yn dychwelyd 12:15 felly ni fydd angen bocs bwyd ond mae croeso i bawb ddod â bwyd bore / snac gyda nhw.
Gofynnwn yn garedig i bawb ddod i’r ysgol yn gwisgo eu cit ymarfer corff a siwmper ysgol drosto. Mae angen dillad cynnes oherwydd mae nifer o’r gweithgareddau y tu allan.
Mae angen i bawb ddod â photel o ddŵr gyda nhw.


On Tuesday, March 10th, Year 5 will be visiting Morgan Llwyd for a morning taster session. They will be taking part in various sporting activities in the P.E department.
We will be leaving school around 09:15, and will be back by 12:15 therefore they won’t need to bring a packed lunch but may bring a snack with them.
We kindly ask that everyone comes to school in their P.E kit with a school jumper over it. They will need to bring warm clothes as a lot of the activities are outside.
Everyone needs to bring a bottle of water with them also.