Cylchlythyr / Newsletter Hydref 19eg

Cylchlythyr / Newsletter

Disgo CRhA / PTA Disco

Neges gan y CRhA / Message from the PTA:

Mae angen gwirfoddolwyr ar gyfer y Disgo Ysgol.

Ydych chi’n rhydd ar nos Fawrth 23ain Hydref rhwng 5-8?

Rydym yn eithriadol o isel ar wirfoddolwyr i redeg y Disgo. Mae angen help i werthu melysion / paentio wynebau / tatŵau glitter. Os ydych ar gael hyd yn oed os mai dim ond am awr pan fydd eich plentyn yn y Disgo yna cysylltwch â ni naill ai trwy dudalen Facebook y CRhA neu Claire Evans 07753437788.

Mwy/MoreDisgo CRhA / PTA Disco