Yfory / Tomorrow

Mae croeso i rieni a gwarchodwyr disgyblion Bl 3 a 4 ddod i’r ysgol erbyn 3:00pm brynhawn fory er mwyn …

Mwy/More

Ras Hwyaid / Duck Race

Fel rhan o’n gwaith mentergarwch ym Mlwyddyn 5 a 6, rydym am gynnal ras hwyaid dydd Sul yma, Gorffennaf 17eg. …

Mwy/More