At sylw rieni Blwyddyn 5 a 6/ For the attention of year 5 and 6 parents

Nodyn sydyn i ddiolch o galon i’ch plant am eu cwmni dros y ddeuddydd diwethaf yng Nglanllyn. Cawsom ni fel staff amser gwych yn eu cwmni. Roedd yn destun balchder i ni, clywed gymaint o frolio amdanynt gan yr hyfforddwyr. Diolch i chi gyd a mwynhewch eich hanner tymor.
Thank you for your children’s company over the past couple of days in Glanllyn. The children were a credit to themselves and to you as parents. It was lovely for us as staff to hear them being praised frequently by the instructors for their impeccable behaviour. Diolch and enjoy half term.