At Sylw Rhieni Blwyddyn 6 / F.A.O. Year 6 Parents

Fideo Atgofion Blwyddyn 6 / Year 6 Memories Video

Mae fideo atgofion disgyblion Blwyddyn 6 wedi’i uwchlwytho i Google Classroom eich plentyn.

Year 6 pupils’ memories video has been uploaded to your child’s Google Classroom.

 

Dosbarthiadau Ysgol Morgan Llwyd / Ysgol Morgan Llwyd Classes

Mae manylion dosbarth eich plentyn yn Ysgol Morgan Llwyd ar Google Classroom.

Details of your child’s class at Ysgol Morgan Llwyd are on Google Classroom.

 

Pob hwyl i holl blant Blwyddyn 6 sydd wedi ein gadael ni.

All the best to all the Year 6 children who have left Ysgol Plas Coch.