At Sylw Rhieni Bl.3 a 4 / F.A.O. Year 3 + 4 Parents

NODYN ATGOFFA / REMINDER

Ymweliad i Gelli Gyffwrdd 7.6.22 / Trip to Greenwood 7.6.22

Nodyn byr i’ch atgoffa bod y bws yn gadael yr ysgol bore yfory yn brydlon am 8:30 felly rydym yn gofyn i chi sicrhau bod eich plentyn yn cyrraedd yr ysgol erbyn 8:25 os gwelwch yn dda.  Byddwn yn cyrraedd yn ôl yn yr ysgol erbyn tua 4:30pm

Just a quick note to remind you that the bus will be leaving the school promptly at 8:30 tomorrow morning.  We therefore ask that you ensure that your child arrives at school by 8:25 please.  We will be back at school at around 4:30pm