At sylw plant y Derbyn / For attention of Reception pupils

Ysgol Y Goedwig / Forest School

Ar ddydd Gwener, Ionawr 19eg, bydd plant y Derbyn yn mynd i Ysgol y Goedwig ar dir yr ysgol.  Bydd angen i’r plant ddod i’r ysgol yn gwisgo dillad addas (e.e., trowsus hir, crys-T llewys hir a siaced neu gôt law).  Hefyd, bydd angen iddynt ddod â phâr o welis mewn bag os gwelwch yn dda.

On Friday, January 19th, the Reception classes will be visiting the Forest School on the school grounds.  The children will need to come to school in suitable clothes (i.e., long trousers, long sleeved T-shirt and a jacket or raincoat).  They will also need to bring a pair of wellies in a bag please.

Diolch yn fawr / Thank you