At sylw dosbarth Meithrin Bers / For attention of Bers Nursery class

Treial/Trial

Ar ôl gwyliau’r Pasg bydd angen i rieni plant y feithrin o ddosbarth Bers sydd yn mynd adref am 11:30 eu casglu o ddrws y dosbarth ac nid o’r brif fynedfa os gwelwch yn dda.

After the Easter holidays parents of nursery children from Bers class that go home at 11:30 will need to collect them from the classroom door and not from the main entrance please.

Diolch / Thank you