AT SYLW DOSBARTH DYFRDWY

Mi fydd Dosbarth Dyfrdwy yn cael gwers ymarfer corff fory, (Dydd Mawrth, Ebrill 18eg) ac felly bydd angen iddynt ddod i’r ysgol yn eu gwisg ymarfer corff.
Dosbarth Dyfrdwy will be having a P.E lesson tomorrow, (Tuesday, April 18th) and therefore will need to come to school in their P.E kit.