At sylw Dosbarth Derbyn / For attention of Reception Class

Ymddiheuriadau, anwybyddwch y neges blaenorol am Ysgol Y Goedwig. Rydym yn edrych ar ail drefnu’r dyddiadau cyn bo hir.

Apologies, please ignore the previous message about the Forest School.  We are looking to rearrange the dates in due course.